Πολιτικές θέσεις για μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1992 (EL)
Πολιτικές θέσεις για μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική

Γεννηματάς, Γιώργος (1939-1994) (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Eυρωπαϊκή ολοκλήρωση
ΟΝΕ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική και κοινωνική συνοχή
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
σύγκλιση ευρωπαϊκών πολιτικών
Δημοσιονομικά
Ευρωπαϊκή πολιτική ένωση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1992


1981-1995 Πρόσωπα (EL)
1981-1995 People (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.