δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1990 (EL)
ΠΑΣΟΚ

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Σημείωμα
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Εργασία
Πολιτική ζωή
Δικαιοσύνη
Κράτος
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Επιστήμες
Μονοπώλιο
Πολιτική για την υγεία
Περιβάλλον
Ευρωπαϊκή Ένωση
Συνδικάτο
Στέγη
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Οικονομική σταθεροποίηση
Αυτόνομη περιφέρεια
Ανταγωνισμός
αγροτική πολιτική
Οικολογία
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
συνδικαλισμός
Ολιγοπώλιο
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Τύπος
Οικονομική ζωή
Προστασία του περιβάλλοντος
Εργατικό δυναμικό
Κτηματολογική πολιτική
Κοινωνικοποίηση
υγεία
Εκκλησία
εργαζόμενος
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Κοινωνικά δίκιαο
Αστικές συγκοινωνίες
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Κοινωνική ασφάλιση
Μέσο μαζικής επικοινωνίας
Τοπική αυτοδιοίκηση
Δημοκρατία
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Τεχνολογία
ΠΑΣΟΚ
Αγορά
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1990


1981-1995 Πρόσωπα (EL)
1981-1995 People (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.