δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1989 (EL)
Αγορά και κράτος

χ.ο. (EL)

Σημείωμα
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Αγορά με δόσεις
Προστασία του καταναλωτή
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική ζωή
προστασία των πολιτών
χρηματοδοτική μίσθωση
ΠΑΣΟΚ
Πολιτική ζωή
Θεσμική δομή
Οικονομία
Μακροοικονομία
Πολιτική άμυνα
θεσμικό πλαίσιο
Αγορά
Κράτος
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Παρεμβατική πολιτική
Ανταγωνισμός
Οικονομική ανεξαρτησία

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1989


1981-1995 Πρόσωπα (EL)
1981-1995 People (EN)

d
Ναι*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.