δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1992 (EL)
Χωρίς τίτλο

Παπανδρέου, Ανδρέας Γ. (1919-1996) (EL)

Συνέντευξη τύπου στην Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Συνέντευξη
Κείμενο

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Έλλειμμα του προϋπολογισμού
συνθήκη του Μάαστριχτ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ζωικό προϊόν
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική
Πολιτική ζωή
Βαλκάνια
Πολιτικά κόμματα
Διεθνείς σχέσεις
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κυπριακό πρόβλημα
Μακεδονικό ζήτημα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1992-10-14


1987-1995 ΠΑ.ΣΟ.Κ.- Πρόεδρος (EL)
1987-1995 PASOK- Chairman (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.