Για μια Ανταγωνιστική Βιομηχανία στην Ευρώπη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Για μια Ανταγωνιστική Βιομηχανία στην Ευρώπη

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής βιομηχανίας.

Δελτίο Τύπου
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Βιομηχανική πολιτική
Επικοινωνία και μόρφωση
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διεθνές εμπόριο
συνθήκη του Μάαστριχτ
Δίκαιο
Συνθήκες και κράτος δικαίου
Βιομηχανία
Διεθνής αγορά
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική ζωή
Δημόσια διοίκηση
Νέες τεχνολογίες
Πολιτική ζωή
Ιδιωτικοποίηση
Οικονομία
Κοινωνία της πληροφορίας
Διεθνής συνεργασία
Διεθνείς σχέσεις
Ανταγωνιστικότητα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994-10-04


1988-1996 Ανακοινώσεις (EL)
1988-1996 Announcements (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.