Δελτίο τύπου από την ομιλία του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου, κ. Κώστα Σημίτη, στο Τακτικό Γενικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




1994 (EL)
Δελτίο τύπου από την ομιλία του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου, κ. Κώστα Σημίτη, στο Τακτικό Γενικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) (EL)

Ελλάς. Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (EL)
Greece. Ministry of Industry, Energy and Technology (EN)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Δελτίο Τύπου
Κείμενο

Ιδιωτικοποίηση (EL)
Επένδυση στο εξωτερικό (EL)
Βιομηχανική πολιτική (EL)
Δίκαιο (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
ΔΕΚΟ (EL)
Βιομηχανία (EL)
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Ανταγωνιστικότητα (EL)
Ιδιωτική επιχείρηση (EL)
Industry (EN)
Law (EN)
Investment abroad (EN)
Finance (EN)
Public Sector and Institution (EN)
Competitiveness (EN)
Business and competition (EN)
Small and medium-sized enterprises (EN)
Private sector (EN)
Industrial policy (EN)
Privatisation (EN)


Ελληνική γλώσσα

1994-09-06

A1S4_Ana_F2T128

1988-1996 Ανακοινώσεις (EL)
1988-1996 Announcements (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.