Το ΠΑΣΟΚ και η Εθνική Στρατηγική

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Document (EN)

1991 (EN)
Το ΠΑΣΟΚ και η Εθνική Στρατηγική

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (EL)

Πολιτικό Κείμενο
Κείμενο

Κοινωνική ασφάλιση
Περιβάλλον
Ευρωπαϊκή Ένωση
Φυσικό περιβάλλον
Πιστωτική πολιτική
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική
Πολιτική ζωή
Εξωτερική πολιτική
Πολιτικά κόμματα
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Κυπριακό πρόβλημα
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1991-01-29


1986-1992 Πολιτικές διαδικασίες- Κείμενα/ Ενημερώσεις (EL)
1986-1992 Political procedures- Texts/ Briefings (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)