Κοινωνική πολιτική (περίληψη)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)
Κοινωνική πολιτική (περίληψη)

χ.ο. (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Υγεία κατά την εργασία
Επαγγελματική κατάρτιση
Πολιτική για την υγεία
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Κοινωνική ασφάλιση
Απασχόληση και εργασία
Φάρμακα
ΠΑΣΟΚ
Πολιτική ζωή
Κατοικία
Ασφάλεια στην εργασία
υγεία
υγιεινή της εργασίας
Κοινωνικά θέματα
κοινωνική πρόνοια
Ανεργία
Κοινωνική πολιτική
Εργασιακές σχέσεις

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1993-07

A1S6_PASOKKenEpi_F2Τ40

1985-1995 ΠΑ.ΣΟ.Κ.- Κεντρική Επιτροπή (EL)
1985-1995 PASOK- Central Committee (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.