Η Νομαρχιακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ απαντά θετικά στην πρόσκληση του Κινήματος και την πρόσκληση των καιρών για ένα ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο πάνω στα σύνθετα σύγχρονα προβλήματα και τις πολύπλευρες απαιτήσεις τόσο του ΠΑΣΟΚ, όσο και της κοινωνίας στην προοπτική του εικοστού πρώτου αιώνα

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

1990 (EN)
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ απαντά θετικά στην πρόσκληση του Κινήματος και την πρόσκληση των καιρών για ένα ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο πάνω στα σύνθετα σύγχρονα προβλήματα και τις πολύπλευρες απαιτήσεις τόσο του ΠΑΣΟΚ, όσο και της κοινωνίας στην προοπτική του εικοστού πρώτου αιώνα

Φοινικόπουλος, Απόστολος Αθ. (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση
καπιταλισμός
Ένδεια
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Καινοτομία
Εκδημοκρατισμός
Εργασία
περιφέρεια
Σοσιαλισμός
Ειρηνικός Ωκεανός
Βιομηχανική επανάσταση
Τηλεόραση
Πολιτική ζωή
φτώχεια
Μητρόπολη
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Πείνα
Ειρηνικός
Αναλφαβητισμός
Επαγγελματική κατάρτιση
ΕΛΕ
Περιβάλλον
Ευρωπαϊκή Ένωση
Εξτρεμισμός
νεοφιλελευθερισμός
Ευρωπαϊκή πολιτική ένωση
Κοινωνία των πολιτών
επικοινωνία
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Κοινωνική τάξη
πάγιο κεφάλαιο
Κοινωνικά θέματα
Αναπτυσσόμενες χώρες
Σύνορα
Πόλωση
Οικονομία της αγοράς
Ασθένεια
Εργασία εξ αποστάσεως
Ιμπεριαλισμός
Παραγωγικό αγαθό
Οικονομική ζωή
Λαϊκή Ενότητα (Ελλάδα)
Προστασία του περιβάλλοντος
Φιλελευθερισμός
Εργατικό δυναμικό
Κοινωνικό κόστος
Εσωτερική αγορά
Πολιτιστική ταυτότητα
Αποκέντρωση
Πολιτική της επικοινωνίας
εργαζόμενος
Ανατολική Γερμανία
φανατισμός
Αριστερά
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Διεθνές εμπόριο
Απομακρυσμένη περιοχή
Κέρδος
Νομαρχιακή Επιτροπή
Αυτοδιαχείριση
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Νέες τεχνολογίες
Πληροφορική
ΠΑΣΟΚ
τηλεργασία
τρίτος κόσμος
Αυτοματοποίηση
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1990-09-16

A1S4_PolKomSos_F1Τ5

1984-1991 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1984-1991 Political parties- Socialism (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)