Προλεγόμενα μιας μελέτης για το σύγχρονο κομμουνιστικό κόμμα Ιταλίας : Κριτικές αντιστίξεις με την ελληνική αριστερά

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1991 (EL)
Προλεγόμενα μιας μελέτης για το σύγχρονο κομμουνιστικό κόμμα Ιταλίας : Κριτικές αντιστίξεις με την ελληνική αριστερά (EL)

Φούσκας, Βασίλης Κ. (EL)
Fouskas, Vassilis K. (EN)

Εισαγωγή -- Γενικά κοινωνιολογικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του ιταλικού εθνικού σχηματισμού -- Σχετικά με την ιστορική διαδρομή και τη φυσιογνωμία του PCI -- Απ' τον ευρωκομμουνισμό του E. Berlenguer στην ευρωαριστερά του A. Occhetto

Έρευνα
Κείμενο

Πολιτική ζωή (EL)
Αριστερά (EL)
Ορθοδοξία (EL)
Καθολικισμός (EL)
Κράτος (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Ευρωκομμουνισμός (EL)
Δημοκρατία (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Κομμουνιστικό κόμμα (EL)
Φασισμός (EL)
Οικονομία της αγοράς (EL)
Economics (EN)
Political left (EN)
Social questions (EN)
Fascism (EN)
State (EN)
Eurocommunism (EN)
Democracy (EN)
Politics (EN)
Catholicism (EN)
Market economy (EN)
Orthodoxy (EN)
Communist Party (EN)


Ελληνική γλώσσα

1991

A1S4_PolKomSos_F1Τ8

1984-1991 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1984-1991 Political parties- Socialism (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.