δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1990 (EL)
Πρόσκληση

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (EL)

Δισδιάστατο υλικό
Πρόσκληση

Πολιτική ζωή
Αριστερά
τέταρτος κόσμος
Μειονεκτούσα κοινωνική κατηγορία
τρίτος κόσμος
Κοινωνικά θέματα
Σοσιαλδημοκρατία
Ευρωκομμουνισμός
Αναπτυσσόμενες χώρες
Οικονομική ζωή
Σοσιαλισμός
Eργατικό κίνημα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1990-11-29

A1S4_PolKomSos_F1Τ25

1984-1991 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1984-1991 Political parties- Socialism (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.