Τι ενώνει και τι χωρίζει την αριστερά στη Γηραιά Ήπειρο : Συντρόφισσα Ευρώπη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1988 (EL)
Τι ενώνει και τι χωρίζει την αριστερά στη Γηραιά Ήπειρο : Συντρόφισσα Ευρώπη

χ.ο. (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Αριστερά
Jean-Pierre Chevènement
Peter Glotz
μεταρρύθμιση
Achille Occhetto

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1988-04-08

A1S1-4_PolKomSos_F1T12

Τα Νέα, σ.16
1946-1993 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1946-1993 Political parties- Socialism (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.