δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1984 (EL)
La politique selon M. Barre

χ.ο. (EL)

Ερωτώμενος σε συνέντευξη: Barre, M. (EL)
Ερωτών σε συνέντευξη: Fauvet - Mycia, Christine (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Πολιτική ζωή
M. Barre

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Γαλλική γλώσσα

1984-08-22

A1S1-4_PolKomSos_F1T21

Le Monde, αρ. 12.308 : σ.1-2, 41o
1946-1993 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1946-1993 Political parties- Socialism (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.