Προοδευτικοί μονόδρομοι ή ο τρόμος της διαφωνίας

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Article (EN)

1986 (EN)
Προοδευτικοί μονόδρομοι ή ο τρόμος της διαφωνίας

Πλωρίτης, Μάριος (1919-2006) (EL)

Άρθρο
Κείμενο

διαφθορά
πρόοδος
διαφωνία
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
καπιταλισμός
πολιτικοποίηση
δημόσιος έλεγχος
Δημόσια υπηρεσία
Οικονομική ζωή
Σοσιαλισμός
Εθνικό εισόδημα
ελευθερία του λόγου
μονοπωλιακό κεφάλαιο
ΠΑΣΟΚ
Πολιτική ζωή
Σοσιαλιστική Διεθνής
Oικονομία
Δημόσιο δάνειο
Πολιτική ιδεολογία
Δημοσιονομικά
Οικονομία της αγοράς

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1986-10-12

A1S1-4_PolKomSos_F1T34

Το Βήμα
1946-1993 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1946-1993 Political parties- Socialism (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)