δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1979 (EL)
Socialisation et nationalisation

Soulage, François (1943-) (EL)
Alban, Daniel (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Ιδιοκτησία
Δίκαιο
Παρεμβατική πολιτική
κοινωνικοποίηση
Εθνικοποίηση
Κοινωνική οικονομία
Οικονομική ζωή
κρατική παρέμβαση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Γαλλική γλώσσα

1979-03-31

A1S1-4_PolKomSos_F1T47

Le Monde, σ.2
1946-1993 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1946-1993 Political parties- Socialism (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.