Ανάλυση του σχεδίου για συζήτηση : Εισήγηση στο κεντρικό σεμινάριο στο Daemstadt Μάης 1974

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1974 (EL)
Ανάλυση του σχεδίου για συζήτηση : Εισήγηση στο κεντρικό σεμινάριο στο Daemstadt Μάης 1974

Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα (EL)

Πρόλογος -- Οι εσωτερικές συνθήκες στην Ελλάδα -- Οι εξωτερικές συνθήκες στην Ελλάδα -- Οι γενικές αρχές του Π.Α.Κ. -- Εφαρμογή των γενικών αρχών στην κοινωνική οργάνωση -- Ανάλυση του μοντέλου οργάνωσης και διοίκησης -- Γενικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα -- Οργανόγραμμα

Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα
ΠΑΚ
εξωτερικές συνθήκες
εσωτερικές συνθήκες
κοινωνική οργάνωση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1974-05

A1S1-4_PolKomSos_F1T51

1946-1993 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1946-1993 Political parties- Socialism (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.