Το πρόγραμμα του Κόμματος των Φιλελευθέρων

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Ephemera (EN)

1954 (EN)
Το πρόγραμμα του Κόμματος των Φιλελευθέρων

Κόμμα Φιλελευθέρων (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Πρόγραμμα
Κείμενο

ελεύθερος επαγγελματίας
Επικοινωνία και μόρφωση
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Μισθωτός
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
εθνική ασφάλεια
Διεθνείς σχέσεις
Πίστη
Φορολογία
Εκκλησία
Κοινωνική πολιτική
ΙΚΑ
δικαιοσύνη
Αγρότης
εμπόριο
Κόμμα Φιλελευθέρων
Πρόσφυγας
Οικονομική πολιτική
Βιοτεχνία
Στέγη
Ελευθέριο επάγγελμα
Παιδεία
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Πολιτική ιδεολογία
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1954

A1S1-4_PolKomSos_F1T86

1946-1993 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1946-1993 Political parties- Socialism (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)