Βασικές προγραμματικές αρχές της Νέας Αγροτικής Κινήσεως (ΝΑΚ)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1959 (EL)
Βασικές προγραμματικές αρχές της Νέας Αγροτικής Κινήσεως (ΝΑΚ)

Νέα Αγροτική Κίνηση (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Πολιτικό Κείμενο
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Εσωτερική πολιτική
Νέα Αγροτική Κίνηση
Εξωτερική πολιτική
Πολιτικά κόμματα
Διεθνείς σχέσεις
ΝΑΚ

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1959

A1S1-4_PolKomSos_F1T89

1946-1993 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1946-1993 Political parties- Socialism (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.