Βασικές προγραμματικές αρχές της Νέας Αγροτικής Κινήσεως (ΝΑΚ)

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Document (EN)

1959 (EN)
Βασικές προγραμματικές αρχές της Νέας Αγροτικής Κινήσεως (ΝΑΚ)

Νέα Αγροτική Κίνηση (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Πολιτικό Κείμενο
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Εσωτερική πολιτική
Νέα Αγροτική Κίνηση
Εξωτερική πολιτική
Πολιτικά κόμματα
Διεθνείς σχέσεις
ΝΑΚ

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1959

A1S1-4_PolKomSos_F1T89

1946-1993 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1946-1993 Political parties- Socialism (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)