δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1993 (EL)
Gauche : Le rêve d'une autre société

Bredin, Jean Denis (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Αριστερά
Μεσαία τάξη
Επικοινωνία και μόρφωση
μέσο μαζικής ενημέρωσης
δικαιοσύνη
Μέσο μαζικής επικοινωνίας
Κοινωνικά θέματα
Τύπος

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Γαλλική γλώσσα

1993-05-26

A1S1-4_PolKomSos_F1T96

Le Monde, σ.2
1946-1993 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1946-1993 Political parties- Socialism (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.