δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1991 (EL)
Κοινωνία ανασφάλειας (EL)

Βενιζέλος, Ευάγγελος (EL)
Venizelos, Evangelos (EN)

Άρθρο
Κείμενο

Εγκληματικότητα (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Social questions (EN)
Crime (EN)


Ελληνική γλώσσα

1991-04-29

A1S1-4_PolKomSos_F1T112

Τα Νέα, σ.2
1946-1993 Πολιτικά κόμματα- Σοσιαλισμός (EL)
1946-1993 Political parties- Socialism (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.