Ο ρόλος και οι προοπτικές των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μετά την Συνθήκη του Μάαστριχτ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Ο ρόλος και οι προοπτικές των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μετά την Συνθήκη του Μάαστριχτ

Δελτίο τύπου για το διήμερο συνέδριο που οργανώνει το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 910 Μαΐου 1994, στη Θεσσαλονίκη. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Δελτίο Τύπου
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης
Εσωτερική αγορά
Ενιαία αγορά
Διεθνής ανταγωνισμός
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική ζωή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994-04-27


1988-1996 Ανακοινώσεις (EL)
1988-1996 Announcements (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.