Ο ρόλος και οι προοπτικές των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μετά την Συνθήκη του Μάαστριχτ

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)

1994 (EN)
Ο ρόλος και οι προοπτικές των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μετά την Συνθήκη του Μάαστριχτ

Δελτίο τύπου για το διήμερο συνέδριο που οργανώνει το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 910 Μαΐου 1994, στη Θεσσαλονίκη. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Δελτίο Τύπου
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης
Εσωτερική αγορά
Ενιαία αγορά
Διεθνής ανταγωνισμός
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική ζωή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1994-04-27


1988-1996 Ανακοινώσεις (EL)
1988-1996 Announcements (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)