δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
Προϋπολογισμός 1987 (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Πρακτικό Συνεδρίασης ΚΥΣΥΜ. Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Πρακτικό
Κείμενο

Κρατικός προϋπολογισμός (EL)
Έλλειμμα (EL)
Πολιτική για την υγεία (EL)
Βιομηχανία (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Πιστωτική πολιτική (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Φορολογική πολιτική (EL)
Ισοζύγιο πληρωμών (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Economics (EN)
Fiscal policy (EN)
Finance (EN)
Credit policy (EN)
Loss (EN)
Business and competition (EN)
Economic policy (EN)
Balance of payments (EN)
Industry (EN)
Health policy (EN)
European Union (EN)
Social questions (EN)
National budget (EN)
Politics (EN)


Ελληνική γλώσσα

1986-10-30

A1S4_Epi_F1T72

1985-1987 Επιτροπές (EL)
1985-1987 Committees (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.