δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
Προϋπολογισμός 1987 (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Πρακτικά Συνεδρίασης του ΚΥΣΥΜ (συνέχεια της συνεδρίασης 4/11/1986). Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Πρακτικό
Κείμενο

Πολιτική ζωή (EL)
Κρατικός προϋπολογισμός (EL)
Φορολογική πολιτική (EL)
Έλλειμμα (EL)
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Πιστωτική πολιτική (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Economics (EN)
Fiscal policy (EN)
Social questions (EN)
National budget (EN)
Finance (EN)
Credit policy (EN)
Loss (EN)
Business and competition (EN)
Politics (EN)
Economic policy (EN)


Ελληνική γλώσσα

1986-11-05

A1S4_Epi_F1T75

1985-1987 Επιτροπές (EL)
1985-1987 Committees (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.