Πλαίσιο Προβληματισμού για προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στους τομείς Έρευνας και της Τεχνολογίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Πλαίσιο Προβληματισμού για προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στους τομείς Έρευνας και της Τεχνολογίας (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Μεσόγειος θάλασσα (EL)
Αποτελέσματα της έρευνας (EL)
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Πρόγραμμα της ΕΕ (EL)
Προσωπικό (EL)
Τρίτες χώρες (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Επιστημονική έρευνα (EL)
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα (EL)
Τεχνολογία (EL)
European Union (EN)
Technology (EN)
Scientific research (EN)
Production, technology and research (EN)
Staff (EN)
Research results (EN)
Treaty on European Union (EN)
EU programme (EN)
Mediterranean Sea (EN)
Third country (EN)


Ελληνική γλώσσα

1994

A1S4_Ana_F2T188

1988-1996 Ανακοινώσεις (EL)
1988-1996 Announcements (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.