Τοπική Αυτοδιοίκηση, περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1986 (EL)
Τοπική Αυτοδιοίκηση, περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός (EL)

Ελλάς. Βουλή. Διεύθυνση Πρακτικών. Τμήμα Θεώρησης Πρακτικών (EL)
Greece. Parliament. Directorate of Minutes. Department of Practice review (EN)

Παραλήπτης: Σημίτης, Κωνσταντίνος (EL)
Recipient of letters: Simitis, Costas (EN)

Απόκομμα πρακτικών της Βουλής. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Πρακτικό
Κείμενο

Πολιτική ζωή (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Τοπική αυτοδιοίκηση (EL)
Πολιτικό πρόγραμμα (EL)
Περιφερειακή ανάπτυξη (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Economics (EN)
Local government (EN)
Social questions (EN)
Regional development (EN)
Politics (EN)
Political programme (EN)


Ελληνική γλώσσα

1986-06-12

A1S4_YpethoProEgk_F1T47

1985-1987 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας- Πρόεδρος/ Εγκύκλιοι (EL)
1985-1987 National Economy Ministry- Chairman/ Circulars (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.