Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, κύρωση ισολογισμού του Κράτους και κύρωση του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 1984

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)

1985 (EN)
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους, κύρωση ισολογισμού του Κράτους και κύρωση του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 1984

χ.ο. (EL)

Απόκομμα πρακτικών της Βουλής. Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Πρακτικό
Κείμενο

Έλλειμμα
Πρόγραμμα σταθερότητας
Βιομηχανία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Πιστωτική πολιτική
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική
Πολιτική ζωή
Φορολογική πολιτική
Πολιτικά κόμματα
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Δημοσιονομικά
Πληθωρισμός
Επένδυση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1985-12-19-20


1985-1987 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας- Πρόεδρος/ Εγκύκλιοι (EL)
1985-1987 National Economy Ministry- Chairman/ Circulars (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)