Ανασκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Μέρος Α'): Διαπιστώσεις - Ανταγωνιστικότητα. Επίδραση στον Τιμάριθμο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Ανασκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Μέρος Α'): Διαπιστώσεις - Ανταγωνιστικότητα. Επίδραση στον Τιμάριθμο

Από: Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού. Περιέχει πίνακες με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις κατά κλάδο δραστηριότητας (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό), συγκεντρωτικούς πίνακες, πίνακες με τις εισαγωγές και εξαγωγές του συνόλου της χώρας, πίνακα με την ακαθάριστη αξία παραγωγής - φαινομενική κατανάλωση του συνόλου της χώρας και διαγράμματα.

Έκθεση
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Βιομηχανία
Εμπορικά επαγγέλματα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1994-03-01


1985-1995 Οικονομική πολιτική (EL)
1985-1995 Economic policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.