Ανασκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Μέρος Α'): Διαπιστώσεις - Ανταγωνιστικότητα. Επίδραση στον Τιμάριθμο

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

1994 (EN)
Ανασκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Μέρος Α'): Διαπιστώσεις - Ανταγωνιστικότητα. Επίδραση στον Τιμάριθμο

Από: Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού. Περιέχει πίνακες με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις κατά κλάδο δραστηριότητας (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό), συγκεντρωτικούς πίνακες, πίνακες με τις εισαγωγές και εξαγωγές του συνόλου της χώρας, πίνακα με την ακαθάριστη αξία παραγωγής - φαινομενική κατανάλωση του συνόλου της χώρας και διαγράμματα.

Έκθεση
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Βιομηχανία
Εμπορικά επαγγέλματα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1994-03-01


1985-1995 Οικονομική πολιτική (EL)
1985-1995 Economic policy (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)