Έκθεση Γενικού Ελέγχου της ΑΓΡΕΞ Α.Ε. (Εταιρεία Εξαγωγής & Αξιοποιήσεως Γεωργ. Προϊόντων) χρήσεων 1983, 1984, 1985, 1986 &1987: Ανακεφαλαιωτικό σημείωμα των διαπιστώσεων- παρατηρήσεων του ελέγχου

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

1988 (EN)
Έκθεση Γενικού Ελέγχου της ΑΓΡΕΞ Α.Ε. (Εταιρεία Εξαγωγής & Αξιοποιήσεως Γεωργ. Προϊόντων) χρήσεων 1983, 1984, 1985, 1986 &1987: Ανακεφαλαιωτικό σημείωμα των διαπιστώσεων- παρατηρήσεων του ελέγχου

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (EL)

Επόπτης: Κάραλης, Δημήτρης (EL)
Επόπτης: Κουτσόπουλος, Ευθύμιος (EL)
Επόπτης: Ανδριανόπουλος, Αποστόλης (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Γεωργικό προϊόν
Δίκαιο
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Απασχόληση και εργασία
Εμπορική πολιτική
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1988-10

A1S4_YpethoAgrExa_F1Τ24

1983-1987 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας/ Αγροτικές εξαγωγές (EL)
1983-1987 National Economy Ministry/ Agricultural exports (EN)

d
Ναι*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)