ΑΓΡΕΞ: η σκανδαλάρα που σας λέγαμε απ' το '84...

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1987 (EL)
ΑΓΡΕΞ: η σκανδαλάρα που σας λέγαμε απ' το '84...

χ.ο. (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
Πολιτικά κόμματα
Δίκαιο
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1987-08-12

A1S4_YpethoAgrExa_F1Τ30

Το Ποντίκι, σ. 6-7
1983-1987 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας/ Αγροτικές εξαγωγές (EL)
1983-1987 National Economy Ministry/ Agricultural exports (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.