Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση αιφνίδιας κρίσης στο ισοζύγιο πληρωμών

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Letter (EN)

1985 (EN)
Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση αιφνίδιας κρίσης στο ισοζύγιο πληρωμών

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Παραλήπτης: Delors, Jacques (1925-) (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Πετρέλαιο
Εξαγωγές
Ευρωπαϊκή Ένωση
φόρος προστιθέμενης αξίας
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική
Πολιτική ζωή
Ενέργεια
Ισοζύγιο πληρωμών
Αγορά
Οικονομική σταθεροποίηση
ΦΠΑ
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1985-10-14

A1S4_YpethoAgrExa_F1Τ59

1983-1987 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας/ Αγροτικές εξαγωγές (EL)
1983-1987 National Economy Ministry/ Agricultural exports (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)