Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση αιφνίδιας κρίσης στο ισοζύγιο πληρωμών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1985 (EL)
Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση αιφνίδιας κρίσης στο ισοζύγιο πληρωμών

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Παραλήπτης: Ζαφειρίου, Α. (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Επισυνάπτεται η επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ecofin.

Επιστολή
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Έλλειμμα
Πετρέλαιο
Εξαγωγές
Ευρωπαϊκή Ένωση
φόρος προστιθέμενης αξίας
Συναλλαγματική πολιτική
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική
Πολιτική ζωή
Φορολογική πολιτική
Ενέργεια
Ισοζύγιο πληρωμών
Αναπτυξιακή πολιτική
Αγορά
Πολιτική τιμών
Οικονομική σταθεροποίηση
ΦΠΑ
Δημοσιονομικά
Νομισματική πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1985-10-14

A1S4_YpethoAgrExa_F1Τ60

1983-1987 Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας/ Αγροτικές εξαγωγές (EL)
1983-1987 National Economy Ministry/ Agricultural exports (EN)

d
Ναι*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.