Χωρίς τίτλο

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1986 (EL)
Χωρίς τίτλο

χ.ο. (EL)

Από την κ. Ζωή Δρίβα Ευαγγελοπούλου. Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Πρακτικό
Κείμενο

Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Φορολογία
ιδιωτικός τομέας
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή
Πληθωρισμός
Εισοδηματική πολιτική
Ιδιωτική επιχείρηση
Υποτίμηση του νομίσματος

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1986-08-25


1985-1995 Οικονομική πολιτική (EL)
1985-1995 Economic policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.