Ομάδες

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Ομάδες

χ.ο. (EL)

Ομάδες: συμβούλιο οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, ομάδα κατάρτισης Κρατικού Προϋπολογισμού, ομάδα Μακροοικονομικής Ανάλυσης, ομάδα Πολιτικής Τιμών και Εισοδημάτων, ομάδα κατάρτισης Νομισματικού Προγράμματος, ομάδα μελέτης Ισοζυγίου Πληρωμών, οικονομολόγοι ΥΠΕΘΟ, οικονομολόγοι Πανεπιστημιακοί. Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Δισδιάστατο υλικό
Πίνακας

Πολιτική ζωή
Ισοζύγιο πληρωμών
Εισόδημα
Μακροοικονομία
Οικονομική ζωή
Δημοσιονομικά
Προϋπολογισμός
Νομισματική πολιτική
Οικονομική πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)


1985-1995 Οικονομική πολιτική (EL)
1985-1995 Economic policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.