Χωρίς τίτλο

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1985 (EL)
Χωρίς τίτλο

χ.ο. (EL)

Πρακτικά της Βουλής. Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Πρακτικό
Κείμενο

Κοινωνική ευημερία
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Εξωτερικό χρέος
Έλλειμμα
Συναλλαγματική πολιτική
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική
Οικονομική ανάπτυξη
Πολιτική ζωή
Οικονομική κατάσταση
Κυβερνητική πολιτική
Ισοζύγιο πληρωμών
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Δημοσιονομικά
Πληθωρισμός
Ανταγωνιστικότητα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1985-11-05


1985-1995 Οικονομική πολιτική (EL)
1985-1995 Economic policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.