Εξελίξεις Βασικών Οικονομικών Μεγεθών

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Εξελίξεις Βασικών Οικονομικών Μεγεθών

χ.ο. (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Δισδιάστατο υλικό
Πίνακας

Ισοζύγιο πληρωμών
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Απασχόληση και εργασία
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Ανεργία
Οικονομική ζωή
Δημοσιονομικά
Μισθός

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)


1985-1995 Οικονομική πολιτική (EL)
1985-1995 Economic policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.