Ημερίδα για την Οικονομία και την Ανάπτυξη

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1992 (EL)
Ημερίδα για την Οικονομία και την Ανάπτυξη

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (EL)

Πρακτικό
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Δίκαιο
Βιομηχανία
Απασχόληση και εργασία
Οικονομική ζωή
Δικαίωμα στην υγεία
Πολιτική ζωή
Αναπτυξιακή πολιτική
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Εμπορική πολιτική
Κοινωνική πολιτική
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Μεταφορές
συνθήκη του Μάαστριχτ
Δημόσια επιχείρηση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Κράτος προνοίας
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Οικονομική πολιτική
δημόσιος τομέας
Παιδεία
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Δημοσιονομικά
Εμπορικός στόλος

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1992-06-05


1985-1995 Οικονομική πολιτική (EL)
1985-1995 Economic policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.