Προβλέψεις 1986

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Προβλέψεις 1986

χ.ο. (EL)

Υπάρχουν πίνακες και εκθέσεις στα ελληνική και αγγλική γλώσσα. Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Δισδιάστατο υλικό
Πίνακας

Πολιτική ζωή
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Ισοζύγιο πληρωμών
Εξωτερικό χρέος
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Απασχόληση και εργασία
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Συναλλαγματική πολιτική
Οικονομική ζωή
Δημοσιονομικά
Οικονομική πολιτική
Υποτίμηση του νομίσματος

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)


1985-1995 Οικονομική πολιτική (EL)
1985-1995 Economic policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.