Το Σταθεροποιητικό Πρόγραμμα Στόχοι και Προβλέψεις

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Το Σταθεροποιητικό Πρόγραμμα Στόχοι και Προβλέψεις

χ.ο. (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Δισδιάστατο υλικό
Πίνακας

Ισοζύγιο πληρωμών
δημόσιος τομέας
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Δημόσια επιχείρηση
Χρέος
Οικονομική ζωή
Δημοσιονομικά
Νομισματική πολιτική
Πληθωρισμός
δανεισμός

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)


1985-1995 Οικονομική πολιτική (EL)
1985-1995 Economic policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.