δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτατιστικοί Πίνακες

χ.ο. (EL)

Υπάρχουν επισυναπτόμενοι πίνακες. Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Δισδιάστατο υλικό
Πίνακας

Εξωτερικό χρέος
Ισοζύγιο πληρωμών
Έλλειμμα
δημόσιος τομέας
Δημόσια επιχείρηση
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή
Οικονομική δραστηριότητα
Παραγωγικότητα
Επένδυση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)


1985-1995 Οικονομική πολιτική (EL)
1985-1995 Economic policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.