Ε.Γ.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1985 (EL)
Ε.Γ.

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Πρακτικό
Κείμενο

Διοικητική οργάνωση
Εκλογές
Οικονομική ζωή
Εισοδηματική πολιτική
Πολιτική ζωή
Κυβερνητική πολιτική
Εξωτερική πολιτική
Πολιτικά κόμματα
Διεθνείς σχέσεις
Εθνική ανεξαρτησία
Συνδιαχείριση
Δημοσιονομικά
Προϋπολογισμός

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1985-07-04

A1S4_PASOKEktGra_F1Τ16

1981-1995 ΠΑ.ΣΟ.Κ.- Εκτελεστικό Γραφείο (EL)
1981-1995 PASOK- Executive Bureau (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.