Η Διάσκεψη της Αθήνας για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1985 (EL)
Η Διάσκεψη της Αθήνας για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό

χ.ο. (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.
[Διάσκεψη Κορυφής των ''έξι'']

Ανακοίνωση Τύπου
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Ενέργεια
Πυρηνικά όπλα
Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικά θέματα
Αφοπλισμός
Διεθνής πολιτική
Ειρήνη

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1985-01-31


1981-1985 Κείμενα- Πολιτικά (EL)
1981-1985 Texts- Political (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.