Σχετικά με την παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1985 (EL)
Σχετικά με την παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή

χ.ο. (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Ανακοίνωση
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Αιρετό αξίωμα
Πολιτικός άνδρας

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1985-03-09


1981-1985 Κείμενα- Πολιτικά (EL)
1981-1985 Texts- Political (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.