Επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων γραφείων και γραφείων Φυσικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1990 (EL)
Επιλογή προϊσταμένων διευθύνσεων γραφείων και γραφείων Φυσικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δαμιανίδης, Δημήτρης (EL)

Παραλήπτης: Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (EL)

Ανακοίνωση
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1990-07-11

A1S4_KybPolPai_F1Τ7

1985-1991 Κυβερνητική πολιτική- Παιδεία (EL)
1985-1991 Government policy- Education (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.