Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Η πραγματική κατάσταση στην Ελλάδα για την Κολεγιακή/ Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση μέχρι την αναθεώρηση του Συντάγματος και επιλογές & προϋποθέσεις Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1990 (EL)
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Η πραγματική κατάσταση στην Ελλάδα για την Κολεγιακή/ Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση μέχρι την αναθεώρηση του Συντάγματος και επιλογές & προϋποθέσεις Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Μεσογειακό Κολλέγιο (EL)

Σχολιαστής: Schultz, William (EL)
Σχολιαστής: Γιαννιάς, Δημήτρης (EL)
Σχολιαστής: Flynn, Jane (EL)
Σχολιαστής: Γκαφάνης, Γιάννης (EL)
Σχολιαστής: Ταραβίρας, Σπύρος (EL)

Δισδιάστατο υλικό
Πρόσκληση

Αναθεώρηση του συντάγματος
Επικοινωνία και μόρφωση
πανεπιστημιακές σπουδές
Δίκαιο
πανεπιστημιακή εκπαίδευση
Πανεπιστήμιο
Εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

1990

A1S4_KybPolPai_F1Τ10

1985-1991 Κυβερνητική πολιτική- Παιδεία (EL)
1985-1991 Government policy- Education (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.