Γνωρίσματα του αποτελεσματικότερου δασκάλου πιάνου σε συνάρτηση με τις μεθόδους, την επικοινωνία, τη διδασκαλία.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Γνωρίσματα του αποτελεσματικότερου δασκάλου πιάνου σε συνάρτηση με τις μεθόδους, την επικοινωνία, τη διδασκαλία.

Σάββα, Γεωργία

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Πιάνο -- Μελέτη και διδασκαλία
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ / ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2013-03-22


2013-07-12T11:13:50Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.