Διευρεύνηση της σχέσης δείκτη μουσικής δεκτικότητας και επιλογής κατεύθυνσης σπουδών σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητών Β΄/Βαθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές Γ΄/Βαθμιας εκπαίδευσης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διευρεύνηση της σχέσης δείκτη μουσικής δεκτικότητας και επιλογής κατεύθυνσης σπουδών σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητών Β΄/Βαθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές Γ΄/Βαθμιας εκπαίδευσης.

Μπαλαμάτσης, Σπύρος

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Μουσική στην εκπαίδευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2011-06-27


2013-07-16T08:16:58Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.