Οι αλυσίδες Markov Πρώτης Τάξης ως μοντέλα για τη δημιουργία διαδραστικών έργων με τη χρήση της γραφικής γλώσσας προγραμματισμού MAX/MSP.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οι αλυσίδες Markov Πρώτης Τάξης ως μοντέλα για τη δημιουργία διαδραστικών έργων με τη χρήση της γραφικής γλώσσας προγραμματισμού MAX/MSP.

Μαρωνίδης, Δημήτριος

Καμπουρόπουλος, Αιμίλιος

Διπλωματική εργασία

Ηλεκτρονική μουσική -- Επεξεργασία
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ / ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2006-02-02


2015-10-16T09:26:15Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.